Skip to content

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

► Öncelikle şirket durum / risk analizi yapılarak rapor için gerekli içerik belirlenir.
► İlgili paydaşların katılımı sağlanarak önceliklendirme çalışmaları uygulanır ve şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve planı oluşturulur.
► Hazırlanan plana uygun şekilde tüm birimler ile gerekli verilerin oluşturulması için çalışılarak sürdürülebilirlik raporu hazırlanır.
► Talep halinde GRI ve benzeri dış onay süreçleri yürütülür.
► Sonraki yıllar için çalışma planı hazırlanır ve uygun periyotlarda bir araya gelinerek dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak yeni çalışma planları oluşturulur ve uygulanır.

 Sürdürülebilirlik Raporu Değerlendirmesi (Yeni)

Mevcut sürdürülebilirlik raporu olan ve farklı bir yaklaşım için mevcut raporlarıyla ilgili görüş almak isteyen şirketlere, yapacağımız analiz sonucunda bir değerlendirme raporu hazırlayabiliyoruz. ( Bu değerlendirme istenirse GRI Standards esasları ile karşılaştırmalı olarak da hazırlanabilmektedir. )

► Sektör Sürdürülebilirlik Araştırması (Yeni)

Bu çalışmayı talep edecek şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektör ve bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ve sürdürülebilirlik çalışmalarını tarayarak detaylı bir rapor hazırlayabiliyoruz.

Şirketinizin ihtiyaçlarına uygun önerilerimiz için bize 0541 576 39 93 telefonumuzdan veya [email protected] mail adresimizden ulaşabilirsiniz.